Internationale actiedag voor de rechten van vrouwen

Nationale oproep om te marcheren in Brussel, Luik, Gent, Antwerpen….

 

    Bijeenkomst om 17 u in Brussel

Vertrek van de mars aan het Centraal Station om 17u30 naar het Luxemburg Plein

 

 

 

 

       

 

     De Wereldvrouwenmars van België maant de politiekers aan een andere koers te varen, en een dringend engagement aan te gaan , teneinde een sociale en
     ecologische catastrofe te voorkomen en dit speciaal voor de vrouwen. Wij opteren voor een duurzame economie waar vooral, het menselijk leven,
     algemeen welzijn, de echte gelijkheid van rechten en het respect voor de omgeving primeert op de markt mechanismen, de productiviteit en het zoeken
     naar winsten ten voordele van een bepaalde minderheid.

 

     Wij vragen aan de volgende regering de strijd aan te gaan tegen armoede en een vooruitstrevende economische, ecologische en vrouwelijke politiek te
     garanderen.!!

 

     Met deze manifestatie en mars, bezetten wij de straat om ons te laten horen! Het betreft de sluiting van een dag van activiteten door verschillende vrouwen
     organisaties, en van de vrouwen staking.

 

*Wij allen*Ik stapde8e : nationale oproep om te manifesteren

 

PROGRAMMA

 

 

09h-16h : Animaties omtrent de “Vrouwen staking “ -                                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                   CENTRAAL STATION

 

14h : De WVM roept op om zich te laten horen, om te tonen dat we genoeg
hebben van de dscriminaties en van het patriarchaat : Indien de vrouwen er
mee op houden, stopt de wereld !

         

 

14h30 - 15h30 : SOLIDARITEITSACTIE met de strijd van de Iraanse vrouwen

Een protest actie die georganiseeerd wordt voor de Iraanse Ambassade in Ixelles, met delegaties van de Mars van de Iraanse vrouwen van Hamburg, Amsterdam en Brussel om de 40 e verjaardag van de onderdrukking van de vrouwen te vieren tegen het geweld door de staat alsook het sociaal en huishoudelijk geweld ten aanzien van de vrouwen in Iran

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                              AMBASSADE VAN IRAN in Ixelles  

 

16h - 17h : Begint de animatie door de Wereldvrouwenmars met “speeches” bezetting van de publieke ruimte en sensibilisering in de straten, in het kader van de vrouwenstaking -- Wereldvrouwenmars               CENTRAAL STATION                                                                                                                         

 

17h - 17h30  :  Algemene verzameling onthaal van de Mars van de Iraanse vrouwen, – animatie – muziek – Flash Mob ( door een groep Vrouwelijke Migranten) – Wereldvrouwenmars

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                     CENTRAAL STATION

 

17h30 : Vertrek van de mars voor de rechten van vrouwen – Wereldvrouwenmars                                           

                                                                                                                                                 CENTRAAL STATION

 

18h30 :  Aankomst op het Luxemburg Plein – Symbolische protestactie tegen de besparingspolitiek

CONCERT VAN DE GROEP FEMINISTEN

Contacten Wereldvrouwenmars:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                    LUXEMBURGPLEIN

 

20h : Ontmoeting met de delegatie van de Iraanse vrouwen. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.-kla">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                            PIANOFABRIEK SINT GILLIS

 

 

My body, my choice, not the state, not religion, not anyone else!

So so so solidariteit met alle vrouwen wereldwijd !

We kunnen het niet langer ontkennen! We kunnen dit niet langer laten gebeuren!

 

 

 

 

 

WVM

De Wereldvrouwenmars is een netwerk van acties over heel de wereld tegen armoede en voor de herverdeling van de rijkdom, tegen geweld en voor de integriteit van vrouwen.

De Wereldvrouwenmars ontstond in 1996 en is snel een wereldbeweging geworden waar je niet omheen kunt en waarbij zich in het jaar 2000 bijna 6.000 vrouwengroepen uit 163 landen en wereldstreken aansloten.
In België heeft de Mars meer dan 80 vrouwenorganisaties gemobiliseerd. Op 14 oktober 2000 hebben 35.000 vrouwen deelgenomen aan een Europese betoging. De wereld - afsluitingsmars voor de Verenigde Naties in New York was 2 dagen later.

De Wereldvrouwenmars maakt het mogelijk Belgische vrouwengroepen zichtbaar te maken, te versterken en te verenigen rond de gemeenschappelijke eisen tegen geweld en armoede waarvan de vrouwen het slachtoffer zijn. De mars was de aanzet voor de oprichting van talrijke regionale groepen waarvan een aantal actief gebleven zijn.

De thema’s van de Wereldvrouwenmars:
De vier centrale thema’s van de WVM zijn:

“ Armoede & economische onafhankelijkheid - vrouwen en waardig werk”
“Geweld tegen vrouwen”
“Vrede en demilitarisering”
“Verdediging van openbare basisvoorzieningen – Voedselsoevereiniteit”

globe

« Een keten van vrouwen tegen het besparingsbeleid van de regering! »
Internationale Vrouwendag
Nationale actie van de Wereldvrouwenmars op 4 maart 2017, Muntplein

De Wereldvrouwenmars is een internationale, democratische, transparante en creatieve feministische beweging. Het omvat meer dan 5000 netwerken, organisaties en militanten van 164 landen die eenzelfde doel hebben: stappen totdat alle vrouwen vrij zijn! De eisen van de Wereldvrouwenmars 2017 zetten dit jaar twee thema’s op de voorgrond die zowel op mondiaal als lokaal niveau van belang zijn. Het eerste thema gaat over de openbare diensten, sociale bescherming en economische onafhankelijkheid van vrouwen en het tweede thema is de strijd tegen het geweld op vrouwen, vrede en demilitarisering.

De actie van de WVM-België in 2017 klaagt het regeringsbeleid aan dat onze sociale zekerheid wil ontmantelen (en het hele systeem van sociale bescherming). Enkele significante voorbeelden:

In het kader van de besparingen heeft de regering het remgeld verhoogd met meer dan 45% voor een bezoek aan specialisten zoals de gynaecoloog of de oogarts. Dit heeft natuurlijk een rechtstreekse impact op 100.000den patiënten die hun gezondheidszorg hebben moeten uitstellen (Dobbelaere, 2014).

Vanaf 2015 wordt van pas bevallen vrouwen verwacht dat ze een halve dag vroeger de materniteit verlaten. Patiënten worden door deze maatregel overhaast naar huis gestuurd wat zeer erge complicaties kan veroorzaken. Een professionele opvolging bij de patiënten thuis zou ideaal zijn en had moeten samengaan met deze hervorming, maar dit zal niet mogelijk zijn als de sociale beschermingsdiensten nog meer worden afgebouwd. Wij stellen dus vast dat vooral vrouwen de rekening gepresenteerd krijgen, zowel op het vlak van gezondheid als op financieel vlak.

Het budget van 2017 voorziet enorme besparingen in de gezondheidszorg, in de grootteorde van 900 miljoen euro, meer bepaald in de prijs van ‘korte termijn’ antibiotica en in de gezondheidsinfrastructuur. Dit alles zal een nefaste impact hebben op vrouwen (en de rest van de bevolking die leeft met een armoederisico) “omdat in het bijzonder vrouwen, bij gebrek aan middelen, zich behelpen met zelfmedicatie”. Deze situatie riskeert dus te leiden tot een verhoging van ziektes bij vrouwen door enerzijds mentale overbelasting en anderzijds een overmatige verantwoordelijkheid.(1)


(1) Pourquoi les politiques d’austérité touchent davantage les femmes ?, Le Monde selon les femmes, Bruxelles, 2016, Marcela de la Peña Valdivia et Melania Giubbilei


Kinderopvang te reserveren voor 2 maart

We nodigen je uit op de Flashmob van 8 maart om 12u45 op het Muntplein. We zullen een Symbolische Solidariteitsactie houden ter gelegenheid van de Vrouwenstaking (Wereldvrouwenmars, Internationaal Perucomité,…)

Wij zullen stappen to talle vrouwen vrij zijn!


Contact fr.: Marcela de la Peña V. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contact ndl. : Gart Goorden, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

globe

 

 

Wereldvrouwen mars van België

 

 

 

Presentatie :

De Wereldvrouwenmars is een netwerk van acties over heel de wereld tegen armoede en voor de herverdeling van de rijkdom, tegen geweld en voor de integriteit van vrouwen. De Wereldvrouwenmars ontstond in 1996 en is snel een wereldbeweging geworden waar je niet omheen kunt en waarbij zich in het jaar 2000 bijna 6.000 vrouwengroepen uit 163 landen en wereldstreken aansloten. In België heeft de Mars meer dan 80 vrouwenorganisaties gemobiliseerd. Op 14 oktober 2000 hebben 35.000 vrouwen deelgenomen aan een Europese betoging. De wereld - afsluitingsmars voor de Verenigde Naties in New York was 2 dagen later. De Wereldvrouwenmars maakt het mogelijk Belgische vrouwengroepen zichtbaar te maken, te versterken en te verenigen rond de gemeenschappelijke eisen tegen geweld en armoede waarvan de vrouwen het slachtoffer zijn. De mars was de aanzet voor de oprichting van talrijke regionale groepen waarvan een aantal actief gebleven zijn.
Depuis l’année 2,000 la Marche mondiale de femmes est devenue fortement active au niveau national et international. La marche a donné naissance à de nombreuses plates-formes régionales. La MMF- Belgique a participé activement dans divers actions ; campagnes, manifestations et commémorations des journées des femmes comme le 8 mars, 25 novembre entre autres. Notre but : Exiger au gouvernement et aux autorités nationales et internationales de mettre en œuvre toutes les revendications présentées chaque année, afin d’assurer une égalité effective entre les hommes et les femmes.


« Armoede & economische onafhankelijkheid - vrouwen en waardig werk »
« Geweld tegen vrouwen »
Klik voor InfographieInfographie icon « Vrede en demilitarisering »
« Verdediging van openbare basisvoorzieningen – Voedselsoevereiniteit »


La Coordination Nationale de la Marche Mondiale de Femmes, à travers son plaidoyer, s’engage au renforcement de l’égalité de sexes. Partant d’une théorie qui conçoit la variable genre comme la barrière principale et transversale de stratification sociale. Notre stratégie se construit principalement sur cet objectif, pour pouvoir, par la suite, amplifier les résultats de manière transversale et transformer indirectement les autres dimensions du statut quo. Ainsi, notre action est notamment dirigée contre les inégalités des peuples, la discrimination des minorités et communautés ethniques et la pauvreté économique, ainsi que contre toutes les formes de violence. Parallèlement, on revendique un ordre mondial alternatif, plus égalitaire et respectueux avec sa diversité inhérente. Plus spécifiquement, les objectifs généraux sont: la lutte contre les différentes violences envers femmes en tant que telles, et leurs occultation sociale; le combat de la misère et la pauvreté et la dépendance économiques; l’opposition à la privatisation des services publiques; contre la militarisation et la course aux armements.


  • de ruime solidariteitsbeweging van de basis vrouwengroepen van de basis versterken en in stand houden zodat de Mars een gebaar van bevestiging van de vrouwen overal ter wereld betekent.
  • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen alsook deze tussen de volkeren bevorderen.
  • een breed proces van volks opvoeding steunen waardoor alle vrouwen vanuit zichzelf en voor zichzelf de oorzaken van hun onderdrukking en de mogelijke alternatieven kunnen analyseren.
  • de eisen en alternatieven omtrent armoede en geweld jegens vrouwen, die gemeenschappelijk zijn voor de vrouwenbewegingen in de wereld, naar voor schuiven op lokaal, regionaal en internationaal vlak.
  • de regeringen, beleidsmakers en leden van de civiele maatschappij onder druk zetten om de nodige stappen te ondernemen voor de verbetering van de levensvoorwaarden en -kwaliteit van de vrouwen.

globe

Wat beogen we?

We gaan in 2010 terug op stap om:
– de ruime solidariteitsbeweging van de basis vrouwengroepen van de basis versterken en in stand houden zodat de Mars een gebaar van bevestiging van de vrouwen overal ter wereld betekent.
– de gelijkheid tussen vrouwen en mannen alsook deze tussen de volkeren bevorderen.
– een breed proces van volks opvoeding steunen waardoor alle vrouwen vanuit zichzelf en voor zichzelf de oorzaken van hun onderdrukking en de mogelijke alternatieven kunnen analyseren.
– de eisen en alternatieven omtrent armoede en geweld jegens vrouwen, die gemeenschappelijk zijn voor de vrouwenbewegingen in de wereld, naar voor schuiven op lokaal, regionaal en internationaal vlak.
– de regeringen, beleidsmakers en leden van de civiele maatschappij onder druk zetten om de nodige stappen te ondernemen voor de verbetering van de levensvoorwaarden en -kwaliteit van de vrouwen.