Festival egali’terre

Programma

Donderdag 2 juli: Opening en verwelkoming van de Feministische Karavaan.
14u00: Officiële opening met toespraken van verschillende partners (zie onder).
Muzikaal entertainment door verschillende koren van partnerorganisaties en wijkcomités.
16u00: Bezoek aan de standen en presentatie van de verschillende tentoonstellingen.
17u00: Getuigenissen van leden van de Europese Karavaan (Wereldvrouwenmars)
18u30: Slotconcert door de groep CHIC CHEWA.

Vrijdag 3 juli: workshops.
14u00: Opening van het festival.
14u30: Workshops over stereotypen (begeleid door Lidia Rodriguez Prieto van de vereniging
‘Le Monde selon les femmes’)
14u30-16u00: Bezoek aan de standen door de deelnemers en deelneemsters
16u00: Organisatie van verschillende workshops, waaronder een workshop over ‘De overmatige schuldenlast’ (MEDENAM).
17u00: Getuigenissen over het leven in de wijken door verschillende vrouwenverenigingen
18u30: Theatervoorstelling : ‘Onderdrukte vrouwen’ door de ‘Europese Feministische Karavaan’ (WVM).

Zaterdag 4 juli: Afsluiting van de festiviteiten.
13u00: Uitwisselingen en debat tussen de ‘Europese Feministische Karavaan’ (onder voorbehoud) en de verkozen politici
14u00: Opening van het festival met een academische zitting. Presentatie over genderdiscriminatie vanuit het regionaal beleid, de gewesten, de provinciale en het gemeentelijke beleid.
• Mevrouw Stéphanie Scailquin, schepen van sociale cohesie.
• Mevrouw Geneviève Lazaron, provinciale afgevaardigde van sociale zaken.
• De heer Maxime PREVOT (onder voorbehoud) Waals minister, verantwoordelijk voor de rechten van vrouwen.
• Isabelle SIMONIS (onder voorbehoud), Minister van de Federatie Wallonië-Brussel verantwoordelijk voor de rechten van vrouwen.
16u00: Pedagogische instrumenten over discriminatie gebracht door ACRF en CPPS. Tegelijkertijd, is er een workshop ‘Badges’ georganiseerd door FPS
19u30: Muzikale afsluiting van het festival door DJ Gisèle
21u30: Afsluiting van de festiviteiten.

Adres:
Provinciale Campus van Namen
Rue Henri Blès, 188
5000 Namen.
Het festival is goed bereikbaar en heeft parkeergelegenheid.
Er is een bus 27 TEC van het treinstation van Namen tot aan de halte Campus voor mensen die met het openbaar vervoer komen.

Wat is het festival van de Gelijke kansen?

Het festival van de Gelijke kansen, waarvan de eerste editie in 2014 was, is ontstaan uit de vaststelling dat discriminatie overal bestaat. Discriminatie kan verschillende vormen aannemen (huisvesting, werk, enz.) en een zeer groot aantal mensen in onze samenleving raken. Met dit in het achterhoofd, hebben we besloten om het grote publiek te sensibiliseren over discriminatie door het organiseren van een evenement dat zowel informatief (conferenties, debatten) als feestelijk is door het organiseren van een interculturele maaltijd en concerten met wereldmuziek.
Voor deze tweede editie in Namen zal een podium beschikbaar zijn voor de ’Europese Feministische Karavaan’ om de ongelijkheden en getuigenissen van discriminatie, die zij gehoord hebben in heel Europa, te vertellen. Zij zullen tevens gebruik maken van dit evenement om het grote publiek te sensibiliseren over discriminatie die vrouwen over de hele wereld en in onze samenleving ondergaan.
Dit festival is een kans om vrouwen te ontmoeten uit heel Europa, om onze ervaringen te delen en om na te denken over de positie van vrouwen in België en in de hele wereld.