EISENBUNDEL

 

 

       De “Wereldvrouwenmars van België”eist vanwege de politiek een engagement voor een dringende koerswijziging om sociale en milieu catastrofes te voorkomen,

       die specifiek de vrouwen treffen. Wij stellen een duurzame economie voor, waar, vooral het leven, het collectief welzijn, de effectieve gelijkheid van rechten

       en het respect voor het milieu primeren boven de markt mechanismen, de productiviteit en de zoektocht naar winsten ten voordele van een bepaalde minderheid.

 

 

       Wij zeggen stop aan het patriarchaat en aan de besparingen van de laatste jaren gerealiseerd op rug van de vrouwen en die een aanzienlijk negatieve impact gehad

       hebben op vrouwen en andere benadeelden (jongeren, migranten) en de talrijke onzichtbare en niet betaalde zorgtaken die vrouwen elke dag verrichten

       (= dubbele dagtaak voor veel vrouwen). De regering verleent taks-shift, de geschenken voor de werkgevers en aandeelhouders, maar de sociale zekerheid staat in

       het rood. Wij eisen een sociaal - economisch vrouwelijke politiek, die de vrouwen toelaat een betaalde voltijdse job te kunnen bekomen en dat de mannen

       hun deel van het gezinstaken op zich te nemen.

        

       Stop het seksueel en gender geweld ten aanzien van vrouwen , er zijn voorbeelden dat 31,7% van de schoonmaaksters/familiehulp minstens een dag slachtoffer

       geweest is van seksueel geweld volgens een enquête van de centrale Voeding en diensten van het ACV met meer dan 7000 leden. De discriminaties zijn

       dagelijkse kost : 94% bevestigt dit mee te maken gedurende de werktijd.

    

       Stop de cultuur van verkrachting en aanranding van vrouwen van alle leeftijden In België, getuigen 98% van de vrouwen ooit slachtoffer geweest te zijn van geweld

       en 2/3 van agressie. Dit geweld heeft niet alleen plaats gevonden op straat, op het openbaar vervoer, maar ook op de werkplek , de studieomgeving, en zelfs aan

       huis.

    

       Stop de besparing op de budgetten van de volksgezondheid en de privatisering  : telkens zijner minder middelen en… wordt de gezondheidszorg duurder. Deze sector

       wordt zwaar geraakt in haar economische onafhankelijkheid door de actuele maatregelen van deze regering, de vrouwen staan in de eerste rij om meer te moeten

       betalen voor hun gezondheid en die van hun familie;

 

       Ontbering en de armoede hebben een grote invloed op de gezondheid : de eigen bijdragen voor de bezoeken bij de specialisten zoals de gyneacologen of

       oftalmologen, zijn verhoogd me 45%. Honderden zelfs duizenden stellen de gezondheidszorgen uit. De vrouwen zijn bijzonder getroffen want het zijn zij, die

       bij gebrek aan middelen, zelf gaan remediëren . Ja kalitatieve openbare diensten ten voordele van iedereen : de snelheid van de privatisering en

       commercialisering van de openbare diensten moet worden gestopt en terug gedraaid. Wij willen consequente investeringen om sterke , kwalitatieve en voor

       iedereen toegankelijke openbare diensten te garanderen.(in het bijzonder voor de meest kwetsbaren).Voor een rechtvaardige fiscaliteit en een taks op de grote

       fortuinen.

Terzelfder tijd stellen wij vast dat de budgettaire bezuinigingen de ontwikkeling van de noodzakelijke structuren in de weg staan om tijd vrij te maken voor de vrouwen, zoals de kinderopvang, of de diensten voor gehandicapten, familiale ondersteuning enz. Het zijn de vrouwen die deze diensten gratis blijven verzekeren zonder erkenning van al die taken. Hetgeen hun belet een economische onafhankelijk te verwerven, het zijn zij die het gewicht van de schulden dragen, niet ten gevolge van te veel uitgaven, maar door een gebrek aan de financiële tussenkomsten van de staat.Wij zeggen het is genoeg, Basta !

          

       Wij vragen aan de volgende regering te strijden tegen armoede en een duurzame progressieve sociaal - economische, ecologische en vooruitstrevende vrouwelijke
      politiek voorop te stellen.   Voor een rechtvaardige fiscaliteit en een taks op de grote fortuinen.     

 

 

My body, my choice, not the state, not religion, not anyone else!

Si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête !

So so so solidariteit met alle vrouwen wereldwijd !

So so so solidarité avec les femmes du monde entier !

On ne peut plus dire qu’on ne savait pas ! On ne peut plus laisser faire !

We kunnen het niet langer ontkennen! We kunnen dit niet langer laten gebeuren!