Internationale actiedag voor de rechten van vrouwen

Nationale oproep om te marcheren in Brussel, Luik, Gent, Antwerpen….

 

    Bijeenkomst om 17 u in Brussel

Vertrek van de mars aan het Centraal Station om 17u30 naar het Luxemburg Plein

 

 

 

 

       

 

     De Wereldvrouwenmars van België maant de politiekers aan een andere koers te varen, en een dringend engagement aan te gaan , teneinde een sociale en
     ecologische catastrofe te voorkomen en dit speciaal voor de vrouwen. Wij opteren voor een duurzame economie waar vooral, het menselijk leven,
     algemeen welzijn, de echte gelijkheid van rechten en het respect voor de omgeving primeert op de markt mechanismen, de productiviteit en het zoeken
     naar winsten ten voordele van een bepaalde minderheid.

 

     Wij vragen aan de volgende regering de strijd aan te gaan tegen armoede en een vooruitstrevende economische, ecologische en vrouwelijke politiek te
     garanderen.!!

 

     Met deze manifestatie en mars, bezetten wij de straat om ons te laten horen! Het betreft de sluiting van een dag van activiteten door verschillende vrouwen
     organisaties, en van de vrouwen staking.

 

*Wij allen*Ik stapde8e : nationale oproep om te manifesteren

 

PROGRAMMA

 

 

09h-16h : Animaties omtrent de “Vrouwen staking “ -                                              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                   CENTRAAL STATION

 

14h : De WVM roept op om zich te laten horen, om te tonen dat we genoeg
hebben van de dscriminaties en van het patriarchaat : Indien de vrouwen er
mee op houden, stopt de wereld !

         

 

14h30 - 15h30 : SOLIDARITEITSACTIE met de strijd van de Iraanse vrouwen

Een protest actie die georganiseeerd wordt voor de Iraanse Ambassade in Ixelles, met delegaties van de Mars van de Iraanse vrouwen van Hamburg, Amsterdam en Brussel om de 40 e verjaardag van de onderdrukking van de vrouwen te vieren tegen het geweld door de staat alsook het sociaal en huishoudelijk geweld ten aanzien van de vrouwen in Iran

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                              AMBASSADE VAN IRAN in Ixelles  

 

16h - 17h : Begint de animatie door de Wereldvrouwenmars met “speeches” bezetting van de publieke ruimte en sensibilisering in de straten, in het kader van de vrouwenstaking -- Wereldvrouwenmars               CENTRAAL STATION                                                                                                                         

 

17h - 17h30  :  Algemene verzameling onthaal van de Mars van de Iraanse vrouwen, – animatie – muziek – Flash Mob ( door een groep Vrouwelijke Migranten) – Wereldvrouwenmars

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                     CENTRAAL STATION

 

17h30 : Vertrek van de mars voor de rechten van vrouwen – Wereldvrouwenmars                                           

                                                                                                                                                 CENTRAAL STATION

 

18h30 :  Aankomst op het Luxemburg Plein – Symbolische protestactie tegen de besparingspolitiek

CONCERT VAN DE GROEP FEMINISTEN

Contacten Wereldvrouwenmars:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                    LUXEMBURGPLEIN

 

20h : Ontmoeting met de delegatie van de Iraanse vrouwen. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.-kla">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                            PIANOFABRIEK SINT GILLIS

 

 

My body, my choice, not the state, not religion, not anyone else!

So so so solidariteit met alle vrouwen wereldwijd !

We kunnen het niet langer ontkennen! We kunnen dit niet langer laten gebeuren!

 

 

 

 

 

In België......

De regering telt 5 vrouwen op 15 ministers, en geen enkele vrouw bij de staatssecretarissen. Slechts een kwart van de vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU heeft werk, tegenover de helft van de mannen. Bij de vredegerechten en de politierechtbanken zijn drie kwart van de rechters mannen.

(Kijk naar ons brochure van 2010 (faire lien))

boules4champs nl

Wij zien vier actieterreinen, vier domeinen die cruciaal zijn om de vrouwen van de hele wereld te bevrijden. De eisen uit deze bundel zijn opgesteld door vier werkgroepen in de WVM. Wij zijn ons er evenwel van bewust dat deze actieterreinen onderling samenhangen en deel uitmaken van een globale visie op een nieuwe wereld van gelijkheid en solidariteit. Wij hebben ook gestreefd naar een zo groot mogelijke weerspiegeling van de diversiteit van vrouwen (migrantenvrouwen, oudere vrouwen, lesbiennes, vrouwen zonder papieren, gehandicapten, enz.) in onze eisen. Dit was mogelijk omdat onze leden ook zeer divers zijn. Het geheel van onze eisen vormt de basis voor een werk van pleitbezorging en politieke controle in eigen land. We willen deze eisenbundel zoveel mogelijk gebruiken om rekenschap te vragen aan onze politieke vertegenwoordigers over hun engagementen en hun verwezenlijkingen.

WVM

De Wereldvrouwenmars is een netwerk van acties over heel de wereld tegen armoede en voor de herverdeling van de rijkdom, tegen geweld en voor de integriteit van vrouwen.

De Wereldvrouwenmars ontstond in 1996 en is snel een wereldbeweging geworden waar je niet omheen kunt en waarbij zich in het jaar 2000 bijna 6.000 vrouwengroepen uit 163 landen en wereldstreken aansloten.
In België heeft de Mars meer dan 80 vrouwenorganisaties gemobiliseerd. Op 14 oktober 2000 hebben 35.000 vrouwen deelgenomen aan een Europese betoging. De wereld - afsluitingsmars voor de Verenigde Naties in New York was 2 dagen later.

De Wereldvrouwenmars maakt het mogelijk Belgische vrouwengroepen zichtbaar te maken, te versterken en te verenigen rond de gemeenschappelijke eisen tegen geweld en armoede waarvan de vrouwen het slachtoffer zijn. De mars was de aanzet voor de oprichting van talrijke regionale groepen waarvan een aantal actief gebleven zijn.

De thema’s van de Wereldvrouwenmars:
De vier centrale thema’s van de WVM zijn:

“ Armoede & economische onafhankelijkheid - vrouwen en waardig werk”
“Geweld tegen vrouwen”
“Vrede en demilitarisering”
“Verdediging van openbare basisvoorzieningen – Voedselsoevereiniteit”

Wat beogen we?

We gaan in 2010 terug op stap om:
– de ruime solidariteitsbeweging van de basis vrouwengroepen van de basis versterken en in stand houden zodat de Mars een gebaar van bevestiging van de vrouwen overal ter wereld betekent.
– de gelijkheid tussen vrouwen en mannen alsook deze tussen de volkeren bevorderen.
– een breed proces van volks opvoeding steunen waardoor alle vrouwen vanuit zichzelf en voor zichzelf de oorzaken van hun onderdrukking en de mogelijke alternatieven kunnen analyseren.
– de eisen en alternatieven omtrent armoede en geweld jegens vrouwen, die gemeenschappelijk zijn voor de vrouwenbewegingen in de wereld, naar voor schuiven op lokaal, regionaal en internationaal vlak.
– de regeringen, beleidsmakers en leden van de civiele maatschappij onder druk zetten om de nodige stappen te ondernemen voor de verbetering van de levensvoorwaarden en -kwaliteit van de vrouwen.